Drop­per tjek for kra­eft

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Alt for få kvin­der bli­ver un­der­søgt for liv­mo­der­hals­kra­eft. Det skal aen­dres med kampag­nen ’Tag dig tid’, som Re­gion Midtjyl­land kø­rer sam­men med Re­gions­ho­spi­ta­let Ran­ders de na­e­ste må­ne­der.

Hver tred­je kvin­de ta­ger ik­ke imod in­vi­ta­tio­nen til scre­e­ning. Of­te glem­mer de at be­stil­le tid, selv om tjek­ket for cel­le­for­an­drin­ger kan fore­byg­ge, at kra­eft i liv­mo­der­hal­sen ud­vik­ler sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.