Varmt ved An­tark­tis

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Ver­dens kol­de­ste kon­ti­nent er ik­ke så sta­bilt, som det har va­e­ret. Hø­je­re tem­pe­ra­tu­rer får så­le­des ha­vi­sen ved An­tark­tis til at smel­te hur­ti­ge­re, og der er net­op sat bun­dre­kord for ha­vi­sens are­al. Det vur­de­rer me­te­o­r­o­log og kli­ma­eks­pert ved DR, Jes­per Theil­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.