IN­DEN­DØRS NATURGLAEDE

Ekstra Bladet - - News -

Mil­jø-be­ka­em­pe­ren Es­ben Lun­de Lar­sen (V) har drop­pet si­ne pla­ner om at til­la­de byg­ge­ri af fri­tids­hu­se og vind­møl­ler i sko­ve­ne. Det frem­går af Ritzau. Mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re for­kla­ret, at for­må­let med hans kri­ti­se­re­de sko­v­lov var, ’at styr­ke fril­ufts­li­vet. På den må­de kan fle­re dan­ske­re få gavn af na­tu­ren’.

Es­ben Lun­de stod ret ale­ne med det us­a­ed­van­li­ge syns­punkt, at na­tu­ren nu en­gang ny­des bedst, mens man selv op­hol­der sig in­den­dø­re og kig­ger ud på den. Det er una­eg­te­lig ’ta­enkt ud af bok­sen’ på en lidt om­vendt må­de ... men har alt­så ik­ke vakt den genklang, han fo­re­stil­le­de sig.

Og­så fo­re­stil­lin­gen om, at folk ny­der na­tu­ren i ful­de drag, når de står ude i en skov un­der en lar­men­de vind­møl­le, blev en ma­ve­pla­sker.

FO­TO: PHI­LIP DAVALI FO­TO: FARAH ABDI WASAMEH/AP

Nej, det er ik­ke det. Na­tu­rens mun­tre søn le­ver li­vet in­den­dørs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.