BETON I ØJET

Ekstra Bladet - - News - TEG­NING: MOR­TEN INGEMANN

I sit uge­brev sni­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig rundt med slesk ta­le og kat­te­po­ter i ud­la­eg­nin­gen af sit dob­belt­spil over for re­ge­rin­gen – i må­neds­vis har DF spa­endt ben for Løk­ke og i ste­det kis­se­mis­set med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i sag ef­ter sag.

Men skif­tet er kun sket for at ska­be lidt li­ge­va­egt i for­hold til det man­ge­åri­ge sam­ar­bej­de med Ven­stre, frem­går det af DF-le­de­rens be­syn­der­li­ge vås:

’Så man kan med et glimt i øjet si­ge, at Ven­stre har et åre­langt for­spring i for­hold til sam­ar­bej­de med os’, ly­der for­kla­rin­gen på hans slin­gre­vals.

Kan man det? Og nu skal mod­stan­der­ne for­ka­e­les for at gi­ve li­ge­va­egt?

Tul­le må ha­ve få­et en be­ton­klods ik­ke ba­re i øjet, men li­ge i ba­er­ret, hvis han tror, at han kan ba­ga­tel­li­se­re sit ego­trip over for re­ge­rin­gen på den­ne må­de. Og Løk­ke hu­sker som en ele­fant.

Tul­le har ba­re et glimt i øjet, når han svan­ser rundt med Met­te Fre­de­rik­sen, på­står han.

FO­TO: MAT­HI­AS SVOLD/POL­FO­TO

Pernille – dansk po­li­tiks nye tos­se-mag­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.