BROCCOLIEN ER REDDET

Ekstra Bladet - - News -

Dår­ligt vejr med over­svøm­mel­ser tru­er sa­lat-pro­duk­tio­nen i Spa­ni­en, med­del­er Reuters:

Mang­len på sa­lat har isa­er skabt ud­for­drin­ger i Stor­bri­tan­ni­en. Her har su­per­mar­ke­der måt­tet sa­et­te en gra­en­se for, hvor me­get sa­lat kun­der­ne kan kø­be.

Og­så broc­co­li, cour­get­ter og au­ber­gi­ner er ra­tio­ne­ret i de bri­ti­ske su­per­mar­ke­der.

Slyn­gelstu­en har ved en run­dring­ning til dan­ske su­per­mar­ke­der få­et sik­ker­hed for, at der ik­ke er pro­ble­mer her­hjem­me.

Så broccolien er reddet. Gud­ske­lov.

FO­TO: PETER HOVE OLE­SEN/POL­FO­TO

Hvor­dan skal man over­le­ve uden broc­co­li?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.