TOSSERNE ER TIL­BA­GE

Ekstra Bladet - - News -

Nye Bor­ger­li­ge har smidt et med­lem af par­tiets be­sty­rel­se helt ud af par­ti­et.

Chang Claus Lem­birk fra Roskil­de hav­de på sin Fa­ce­book be­ma­er­ket ef­ter bran­dat­ten­ta­tet i Ry mod en af­g­hansk dreng:

’Hav­de det va­e­ret voks­ne men­ne­sker, som ta­e­ve­de en ind­van­drer­ban­de, vil­le de bli­ve ha­ed­ret for de­res ind­sats.’

Vi ga­et­ter på, at Pernille Ver­mund, Nye Bor­ger­li­ges front­fi­gur, og hen­des par­ti­kam­me­ra­ter går et par trav­le år i mø­de, når pa­ra­den af lands­bytos­ser skal sor­te­res fra.

Ba­re spørg Pia Kja­ers­gaard, der har man­ge­årig er­fa­ring med at spar­ke pin­li­ge med­lem­mer ud: Hver dag sin skø­re skid!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.