Det skul­le pen­ge­ne ha­ve va­e­ret brugt til

Ekstra Bladet - - News -

Pen­ge­ne, som da­va­e­ren­de sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) har over­ført fra psy­ki­a­tri­en til Sta­tens Se­rum In­sti­tut, skul­le iføl­ge fi­nans­lo­ven for 2015 ha­ve va­e­ret brugt på en for­sta­er­ket ind­sats over for sinds­li­del­ser.

Det kun­ne blandt an­det ha­ve va­e­ret ud­mønt­et i for­skel­li­ge for­søg og un­der­sø­gel­ser.

Fra la­e­ger­ne og tand­la­e­ger­ne er pen­ge­ne ta­get fra en kas­se, der fi­nan­si­e­rer te­o­re­tisk ud­dan­nel­se af spe­ci­al­la­e­ger og spe­ci­al­tand­la­e­ger samt la­e­ger med spe­ci­a­le i al­men me­di­cin. Kas­sen fi­nan­si­e­rer og­så kur­ser spe­ci­fikt for kirur­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.