Sy­re­an­greb: Mand ramt i an­sig­tet

Ekstra Bladet - - News - DITTE O. LYNGE dol@eb.dk

En eks­pe­di­ent i et Kiwi-su­per­mar­ked på Ama­ger­bro­ga­de blev tors­dag af­ten ble­vet an­gre­bet med sy­re. Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti til Ek­stra Bladet.

Sy­re-an­gre­bet ske­te, da to ukend­te ger­nings­ma­end be­gik rø­ve­ri mod bu­tik­ken.

– Cir­ka klok­ken 18 bli­ver der tryk­ket på over­faldsa­lar­men. Da vi kom­mer frem, er der ble­vet ka­stet en slags sy­re mod en mand­lig eks­pe­di­ent. Han er ble­vet ramt i an­sig­tet, på hal­sen og an­dre ste­der på krop­pen, forta­el­ler vagt­ha­ven­de ved Kø­ben­havns Po­li­ti, Mor­ten Smith.

Eks­pe­di­en­ten er ef­ter­føl­gen­de ble­vet kørt på ska­destu­en. Po­li­ti­et ken­der ik­ke hans til­stand.

– Det er en vold­som ad­fa­erd, og det er selv­føl­ge­lig no­get, vi ta­ger me­get se­ri­øst, si­ger Mor­ten Smith.

Der var bå­de kun­der og per­so­na­le i bu­tik­ken, da to ukend­te ger­nings­ma­end slog til mod for­ret­nin­gen.

– Vi ar­bej­der sta­dig på sig­na­le­men­ter af de to. Vi har fle­re ting, vi skal ha­ve kort­lagt på ger­nings­ste­det, forta­el­ler vagt­che­fen.

Ger­nings­ma­en­de­ne fik ud­le­ve­ret et end­nu ukendt pen­ge­be­løb og flyg­te­de ef­ter­føl­gen­de til fods.

Po­li­tiets tek­ni­ke­re ar­bej­der sta­dig på ste­det.

Kiwi-bu­tik­ken blev af­spa­er­ret ef­ter det uhyg­ge­li­ge over­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.