Hun var og­så nord­kore­ansk agent

Ekstra Bladet - - News -

Kim Hy­on-Hui: Den kvin­de­li­ge agent steg i novem­ber 1987 om bord på et syd­kore­ansk fly i sel­skab med en mand, da det gjor­de stop i Abu Dha­bi un­der­vejs fra Bag­dad til Seoul. Fly­et eks­plo­de­re­de si­den ud for My­an­mars kyst, og 115 men­ne­sker om­kom. De to agenter blev an­holdt i luft­hav­nen i Ba­hrain. Mens den 72åri­ge med­sam­men­s­vor­ne nå­e­de at ta­ge li­vet af sig selv ved at bi­de i en ci­ga­ret med cy­a­nid, fik po­li­ti­et stop­pet Kim Hy­on-hui, in­den hun nå­e­de at for­gif­te sig selv. Hun blev si­den ud­le­ve­ret til Syd­korea, hvor hun for­tal­te, at in­ten­tio­nen med bom­ben var at for­styr­re det fo­re­stå­en­de OL i Seoul i som­me­ren 1988.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.