70-årig be­stil­te 346 se­xover­greb på børn

Ekstra Bladet - - News -

En 70-årig pen­sio­nist fra Brønd­by in­drøm­mer, at han hund­red­vis af gan­ge har be­talt for, at børn i Fi­lip­pi­ner­ne er ble­vet vold­ta­get el­ler kra­en­ket seksu­elt.

Det op­ly­ser man­dens for­sva­rer, Jesper Mad­sen, ef­ter at Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti ons­dag of­fent­lig­gjor­de de­tal­jer om den hi­sto­risk sto­re sag.

Over­gre­be­ne blev trans­mit­te­ret li­ve via en vi­deo­for­bin­del­se fra Fi­lip­pi­ner­ne til man­dens com­pu­ter, og un­der­vejs kun­ne den til­tal­te dik­te­re, hvad der skul­le ske.

An­kla­ge­myn­dig­he­den ha­ev­der, at sa­gens of­re i ad­skil­li­ge til­fa­el­de er helt små børn på ba­re tre-fi­re år. Men det na­eg­ter den til­tal­te.

Sam­let set er man­den til­talt for 346 for­hold om med­vir­ken til vold­ta­egt og over­greb i åre­ne 2011-2016.

Al­le­re­de nu står det klart, at an­kla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ver den til­tal­te idømt for­va­ring.

Men for­sva­rer Jesper Mad­sen me­ner, at en for­va­rings­dom – det vil si­ge in­des­pa­er­ring på ube­stemt tid – er for hård en straf, så han vil an­be­fa­le al­min­de­lig fa­engsels­straf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.