En Step­pe­ulv er død

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - THO­MAS TREO tom@eb.dk

Ro­ck­bas­si­sten Søren Seirup er død i en al­der af 72.

Mu­si­ke­ren var med­lem af navn­kun­di­ge Step­pe­ul­ve­ne og spil­le­de bas og mund­har­moni­ka på den kø­ben­havn­ske sy­rero­ck­grup­pes en­li­ge al­bum, ’Hip’, som ud­kom i 1967.

Pla­den reg­nes som en mile­pa­el i dansk mu­sik­hi­sto­rie.

Søren Seirups dat­ter, Sø­ri­ne Vold Seirup, be­kra­ef­ter døds­fal­det over for Ek­stra Bladet.

Ka­pa­ci­te­ten var med­lem af Step­pe­ul­ve­ne fra 1967 og frem til ban­dets op­løs­ning i 1970.

Den hi­sto­ri­ske grup­pe op­le­ve­de en opblom­string i 2015, hvor ’Hip’ blev ge­nud­sendt, og fil­men ’Step­pe­ul­ven’ om kvar­tet­tens my­ti­ske front­mand, Eik Skaløe, hav­de pre­mi­e­re.

På ple­je­hjem

In­den ti­den i Step­pe­ul­ve­ne var Søren Seirup bas­sist og san­ger i Be­e­fe­a­ters, der midt i 60’er­ne in­tro­du­ce­re­de dan­sker­ne til R&B.

Søren Seirup til­brag­te si­ne sid­ste år på ple­je­hjem.

Ud over den nu af­dø­de bas­sist be­stod Step­pe­ul­ve­ne af gu­i­ta­ri­sten Stig Møl­ler, trom­mesla­ge­ren Pre­ben De­van­ti­er samt for­san­ge­ren Eik Skaløe.

POL­FO­TO

Step­pe­ul­ve­ne ind­spil­le­de kun et ene­ste al­bum, men det var ri­ge­ligt til at gø­re med­lem­mer­ne af sy­rero­ck­ban­det til le­gen­der i den dan­ske mu­sik­hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.