HVIS FLEST LIKES VANDT

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - FO­TO: DR

Hvis ’likes’ på Fa­ce­book er lig med po­pu­la­ri­tet, og po­pu­la­ri­tet er lig med stem­mer til li­ves­hows, så har vi al­le­re­de nu en vin­der af ’XFa­ctor’, før li­ves­hows over­ho­ve­det er be­gyndt. Hver del­ta­ger har nem­lig få­et op­ret­tet en of­fi­ci­el ’X-Fa­ctor’pro­fil, og her frem­går det ty­de­ligt, hvil­ke del­ta­ge­re der, al­le­re­de nu, har vun­det et styk­ke af dan­sker­nes hjer­ter.

Der er i skri­ven­de stund 1263 ’likes’ til for­skel på den med flest og den med fa­er­re­st tom­mel­fingre opad.

Den del­ta­ger med flest likes er den syn­gen­de ga­mer, Mor­ten Nør­gaard, der im­po­ne­re­de dom­mer­ne med sin fi­ne lyd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.