En håb­løs fa­erd

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Jør­gen Han­sen Ra­ste­ste­det 18 Va­er­lø­se

To uma­ge par­ter, nem­lig mus­li­men Özlem Cekic og den tid­li­ge­re over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or, har fun­det sam­men i no­get, de kal­der ’Bro­byg­ger­ne’. Me­nin­gen skul­le va­e­re at frem­me for­stå­el­sen mel­lem dan­ske­re og for­skel­li­ge ind­van­drer­grup­per. Ini­ti­a­ti­vet kun­ne sy­nes for­nuf­tigt, men er lidt naivt.

Et mø­de de to hav­de med tals­man­den for den be­ryg­te­de Grim­høj­moské i Aar­hus, Ous­sama El-Saa­di, for at ta­le sig til ret­te, end­te na­er­mest i et ska­en­de­ri. Grim­høj-le­de­ren stod fast på sit og fik un­der­vejs stemp­let in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg som en dansk Do­nald Trump. Va­ers­go!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.