Et an­fald af van­vid?

Ekstra Bladet - - KRAEM MERMARKET - Kurt Wagn Han­sen Gl. Kø­ge Lan­de­vej 563 A Hvi­d­ov­re

Sund­heds­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by får da no­get af en op­ga­ve, når hun i et kom­men­de, ind­kaldt sam­råd skal for­kla­re, hvor­for Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg, med ud­val­gets for­mand Jo­a­chim B. Ol­sen (LA) og na­est­for­mand Ben­ny En­gel­bre­cht (S) i spid­sen, i et an­fald af van­vid har ’fora­e­ret’ vac­ci­ne-pro­duk­tio­nen på Sta­tens Se­rum In­sti­tut til en flok mul­ti­ri­ge sau­di­a­ra­be­re – et fa­mi­lie­dy­na­sti Al­jo­maih, der bol­trer sig i op­køb af virk­som­he­der ver­den over.

Olie­mil­li­ar­der­ne rul­ler. Ka­li­fa­ter, sha­ri­a­lov og mus­lim­sk over­ta­gel­se af et gra­en­se­løst Eu­ro­pa lu­rer ude i ho­ri­son­ten.

Ek­stra Bladet 11. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.