Usand­syn­lig tå­be­ligt salg

Ekstra Bladet - - KRAEM MERMARKET - Ton­ny Poul­sen We­en­dam Al­le Dra­gør

Med det ny­e­ste skud på stam­men over us­and­syn­li­ge tå­be­lig­he­der har de dan­ske vi­ce­va­er­ter nu solgt se­ru­min­sti­tut­tet til en sau­di­a­ra­bi­sk sheik med du­b­i­ø­se, is­la­mi­ske for­bin­del­ser. End­vi­de­re sik­re­de man sig og­så, at de nye kø­be­re ik­ke kom­mer til at be­ta­le skat i Dan­mark. For­di no­get gi­ver un­der­skud, er det ik­ke ens­be­ty­den­de med, at man skal af­ha­en­de det. Se­ru­min­sti­tut­tet var en sam­fund­se­jen­dom.

Når nu tum­per­ne er i gang, hvad så med at sa­el­ge Fol­ke­tin­gets ind­hold. I for­hold til at ska­de Dan­mark så vil­le det na­ep­pe kun­ne ma­er­kes. El­ler DSB? El­ler hvad med at sa­el­ge Skat? Det vil va­e­re en god for­ret­ning. De har ko­stet os mil­li­ar­der de se­ne­ste år. Pri­sen kun­ne va­e­re en kro­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.