Brug tel­te­ne til de hjem­lø­se

Ekstra Bladet - - KRAEM MERMARKET - Poul Kaa­strup Kir­ke­bak­ke­gårds­vej 26 Lynge

Jeg kan ik­ke for­stå, at man ik­ke kan bru­ge de tel­te, man måt­te pak­ke ned, da flygt­nin­ge­ne ik­ke vil­le bo i dem. Hvor­for sa­et­ter man ik­ke nog­le op i Fa­el­led­par­ken til de hjem­lø­se i vin­ter­hal­vå­ret?

Jeg ved godt, at det ko­ster no­get, men de ud­gif­ter kun­ne man for­de­le mel­lem kom­mu­ner­ne, for der vil kom­me nog­le al­le ste­der fra, og husk, det er kun i vin­ter­hal­vå­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.