VI HAR

EU­RO­PA LE­AGUE FCK-tra­e­ne­ren men­te, at dom­me­ren la­ve­de to or­dent­li­ge

Ekstra Bladet - - SPORT -

– Det var nog­le me­get hår­de af­gø­rel­ser, to or­dent­li­ge fejl­ken­del­ser. Det kom­pli­ce­rer det vold­somt før kam­pen i Par­ken, sag­de Ståle Sol­bak­ken, der i mi­nut­ter­ne ef­ter sej­ren ik­ke hav­de sva­ret på, hvor­dan han lø­ser sit pro­blem på den cen­tra­le midt­ba­ne.

– Vi må se. Vi har et pro­blem. Uros (Ma­tic, red.) spil­le­de fan­ta­stisk, og det er tur­ne­rings­kam­pe.

Ludogorets er nu tvun­get til at sco­re mini­mum to chan­ce i Kø­ben­havn for at ha­ve en chan­ce for at gå vi­de­re, og selv om bul­ga­rer­ne har dyg­ti­ge of­fen­si­ve spil­le­re og FCK et midt­ba­ne­pro­blem, så sker det na­ep­pe.

– Der ven­ter os en sva­er kamp, og den er ble­vet lidt sva­e­re­re med de to ka­ran­ta­e­ner. Men på den an­den si­de er det et fan­ta­stisk ud­gangs­punkt.

– Vi er ik­ke nem­me at sco­re på i Par­ken, og vi er ik­ke nem­me at slå, sag­de Ståle Sol­bak­ken, der al­le­re­de skal i ak­tion på linj­en søn­dag mod Brønd­by.

– Den kamp har jeg ik­ke brugt en kal­o­rie på. Den be­gyn­der jeg at ta­en­ke på fre­dag mor­gen. Det vig­tig­ste var, at vi fik en god start i Eu­ro­pa – og det fik vi.

Me­re fight, tak

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.