STÅLE:

I .

Ekstra Bladet - - SPORT -

SO­FIA (Ek­stra Bladet): Nu la­eg­ger det ik­ke til Ståle Sol­bak­ken at få grå hår i ho­ve­d­et, men hvis det gjor­de, vil­le han nok ha­ve et en­kelt el­ler to nu …

For selv om FC Kø­ben­havn le­ve­re­de en kon­ge­pra­e­sta­tion i So­fia og vandt 2-1 over Ludogorets, så har den nor­ske ma­na­ger få­et no­get at ta­en­ke over.

År­sag: Wil­li­am Kvist ra­ge­de i sid­ste mi­nut en ad­var­sel til sig, og Jan Gre­gus blev dybt in­de i over­ti­den smidt ud ef­ter sit an­det gu­le kort.

Det be­ty­der, at beg­ge spil­le­re er i ka­ran­ta­e­ne til re­tu­ro­p­gø­ret i Par­ken på tors­dag, og det fru­stre­re­de Sol­bak­ken, der be­stemt ik­ke hav­de me­get godt at si­ge om den kro­a­ti­ske dom­mer Ivan Be­bek.

– Han er hård mod os til sid­ste. Wil­li­am får gult for in­gen­ting. Der er ik­ke en­gang fris­park. Og Gre­gus flyt­ter bol­den én me­ter, mens de stja­e­ler 15. ham, at det nu skal byg­ges op om­kring, og han skal hur­tigt fin­de ind i le­der­rol­len her.

– Vi har Kei­ta, Yous­sef og kan aen­dre for­ma­tion. Vi må ta­en­ke os godt om.

Det gjor­de FC Kø­ben­havn og­så i langt det me­ste af op­gø­ret mod de bul­gar­ske me­stre. Det var me­get lidt, at kø­ben­hav­ner­ne til­lod, og det fik Sol­bak­ken til at strå­le.

Wil­li­am får gult for in­gen­ting. Der er ik­ke en­gang fris­park

Fan­ta­stisk re­sul­tat

– Jeg er me­get til­freds med den må­de, som vi gen­nem­fø­rer kam­pen, og selv­føl­ge­lig og­så med re­sul­ta­tet. Vi spil­ler imod et rig­tig godt hold, men gi­ver kun 2-3 sto­re chan­cer va­ek.

– Det er et fan­ta­stisk re­sul­tat. Det er ik­ke nemt at ta­ge her­ned og vin­de, og vi fik nok en­gang sat to stre­ger un­der, at en ting er tra­e­nings­kam­pe, no­get helt an­det er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.