Ba­strup bom­ber i Bun­des­liga­en

Ekstra Bladet - - SPORT - Så­dan gik det:

Den dan­ske lands­holds­spil­ler Lars Ba­strup sco­rer sit før­ste mål i den ty­ske Bun­des­liga, da han brin­ger Ki­ck­ers Of­fen­bach for­an 1-0 på ude­ba­ne mod SC Rot-Weiss Es­sen. Kam­pen en­der dog 2-2. Ba­strup er hen­tet til Tys­kland ef­ter en en­kelt sa­e­son i den aar­hu­si­an­ske klub IHF, hvor hans 21 mål i den dan­ske 2. di­vi­sion og­så fø­rer til lands­holds­de­but. Ba­strups op­hold i Ki­ck­ers Of­fen­bach bli­ver alt i alt ik­ke den helt sto­re suc­ces, da det blot lyk­kes an­gri­be­ren at sco­re to mål i en sa­e­son, hvor Of­fen­bach en­der un­der nedryk­nings­stre­gen og der­med må en tur ned i den na­est­bed­ste ty­ske ra­ek­ke.

Ba­strup blev hen­tet hjem til dansk fod­bold, hvor IHF tog imod ham med åb­ne ar­me. Se­ne­re skif­te­de han til AGF, in­den tysk fod­bold igen kald­te, da stor­klub­ben Ham­bur­ger SV hav­de få­et øj­ne­ne op for den dan­ske an­gri­ber. Her fik han øje­blik­ke­lig

det ty­ske mester­skab, suc­ces og kro­ne­de en flot 1982/82-sa­e­son med der blev gen­ta­get året ef­ter.

06.10 Bil­lard: Snoo­k­er - Wor­ld

Grand Prix 08.00 (G) Cykling: Vu­el­ta a

An­da­lucia 09.00 (G) Fre­esty­le: Wor­ld Cup 09.30 Kunsts­køjte­løb 11.00 Kunsts­køjte­løb: Wor­ld Cup

- friløb (m), di­rek­te 14.00 Bil­lard: Snoo­k­er - Welsh

Open, di­rek­te 15.30 Cykling: Vu­el­ta a

An­da­lucia, di­rek­te 17.00 Cykling: Vol­ta ao Al­gar­ve,

di­rek­te 18.00 Bil­lard: Snoo­k­er - Welsh

Open 19.00 (G) Fre­esty­le: Wor­ld Cup 19.30 Fod­bold: Bun­des­liga­en spe­ci­al 20.00 Fod­bold: Bun­des­liga­en spe­ci­al 20.40 Fod­bold: Gra­na­da-Re­al

Be­tis, di­rek­te

22.45 Fod­bold: Augs­burg-Le­ver­ku­sen

00.50 Bil­lard: Snoo­k­er - Welsh

Open 02.35 Bil­lard: Snoo­k­er - Ger­man

Ma­sters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.