Ag­ger slag­ter Laud­rup og co.

Ekstra Bladet - - SPORT - EMIL STIG PE­DER­SEN Så­dan gik det:

I Pre­mi­er Le­ague vin­der Li­ver­pool FC he­le 5-0 over Swan­sea Ci­ty hjem­me på An­fi­eld. Da­ni­el Ag­ger er med i he­le op­gø­ret for Mer­sey­si­de-klub­ben, mens hans tid­li­ge­re ch­eftra­e­ner i Brønd­by, Mi­cha­el Laud­rup, age­rer styr­mand for den wa­li­si­ske klub fra si­de­linj­en. Ne­der­la­get er Mi­cha­el Laud­rups stør­ste i sin tid som ch­eftra­e­ner for Swan­sea Ci­ty. Den dan­ske tra­e­ner har dog ba­en­ket he­le fem stam­spil­le­re, da han har blik­ket ret­tet mod Ca­pi­tal One Cup-fi­na­len mod Brad­ford Ci­ty ugen ef­ter. Hos Li­ver­pool får bra­si­li­an­ske Phil­lipe Cou­tin­ho de­but.

Swan­sea kør­te Brad­ford Ci­ty fuld­sta­en­dig over i Ca­pi­tal One Cup-fi­na­len og vandt 5-0, hvil­ket var klub­bens før­ste tro­fae no­gen sin­de. Li­ver­pool end­te sa­e­so­nen på sy­ven­de­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague, mens Laud­rup og co. tog sig af ni­en­de­plad­sen.

00.45 Vin­ter­sport­s­ma­ga­si­net spe­ci­al Al­pint: VM - stor­sla­lom (m) 01.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.