ØSTERS OG HVIDVIN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - HANS ENGELL po­li­tisk kom­men­ta­tor: FOTO: PERNILLE ENGELL

– Og­så i år til­brin­ges det me­ste af som­me­ren i vo­res lil­le lands­byhus i Syd­frank­rig.

Men det er lidt tra­els, for­di jeg føl­ger en skrap slan­ke­kur.

Jeg er dog ble­vet mun­tret lidt op af at la­e­se en un­der­sø­gel­se, som to stu­de­ren­de ved Hei­del­berg Uni­ver­si­tet har fo­re­ta­get.

De be­vi­ser nem­lig sort på hvidt, at en kom­bi­na­tion af vis­se østers-ar­ter sam­men med pa­e­ne ma­eng­der god hvidvin kan ha­ve en slan­ken­de ef­fekt.

Så nu le­ver jeg stort set kun af østers og hvidvin. Fra mor­gen til af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.