ØRETAEVER I LUF­TEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Ens kom­mu­neskat i he­le lan­det er iføl­ge Erik Gis­sel Jen­sen, der er DF-med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen i Ru­der­s­dal, en rig­tig dår­lig ide.

Det for­slag er el­lers frem­sat af hans par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Gis­sel Jen­sen si­ger til Fre­de­riks­borg Amts Avis:

'Det er kold kal­ku­la­tion, og der­for har jeg ta­enkt mig at be­de ham om en for­kla­ring, når vi kom­mer til til­lids­mands­mø­de i au­gust.'

Man ta­ler ik­ke ustraf­fet Tul­le imod.

Hvis Gis­sel Jen­sen vil fort­sa­et­te sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re, bør han nok se sig om ef­ter et an­det par­ti.

FO­TO: TA­RIQ MIK­KEL KHAN

Ham skal man ik­ke la­eg­ge sig ud med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.