TRADS’ TUDSER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Af uransa­ge­li­ge grun­de har den for­hen­va­e­ren­de David Trads trang til at forta­el­le Po­li­ti­kens om sit mø­de med skrup­t­ud­ser i Fre­de­riks­berg Ha­ve.

Her­ef­ter ro­der han sig ind i nog­le for­na­er­men­de selv­føl­ge­lig­he­der om for­skel­len på na­tu­ren i dag og for 50 år si­den. Og han spør­ger:

'Har vi etisk pligt til at ta­ge os af an­dre le­ven­de or­ga­nis­mer? El­ler hand­ler det al­tid kun om os?'

I til­fa­el­det David Trads er det sid­ste spørgs­mål nemt at be­sva­re: For David Trads hand­ler alt al­tid kun om ham.

FO­TO: /RITZAU/THO­MAS BORBERG

David Trads – nu med skrup­t­ud­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.