FOR­VIR­RET FORVIRRING

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Den for­vir­re­de Kre­sten Schultz-Jør­gen­sen har skre­vet et alen­langt for­vir­ret de­bat­ind­la­eg i Po­li­ti­ken med ru­brik­ken: 'Dan­mark mang­ler po­li­ti­ke­re, der tør le­de et for­vir­ret folk'.

Bl.a. skri­ver han om Dan Jør­gen­sen (S), ’der som fø­de­va­re­mi­ni­ster i 2014 med det sam­me gik i kamp for dy­re­vel­fa­erd og de ni mil­li­o­ner små­gri­se, der dør år­ligt.'

Nja, Dan Jør­gen­sen blev nu mest kendt for sit over­flø­di­ge og virk­nings­lø­se kor­stog mod sex med ka­e­le­dyr og sin li­ge så over­flø­di­ge kon­kur­ren­ce om en dansk na­tio­nal­ret.

Des­u­den er det ik­ke ni, men 20 mil­li­o­ner små­gri­se, der år­ligt dør i dan­ske svi­ne­stal­de – sva­ren­de til 2000 i ti­men.

FO­TO: EK­STRA BLA­DET

Kre­sten Schultz-Jør­gen­sen – for­vir­ret på sit eget plan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.