Nat­klub-sky­de­ri ko­ster liv

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

En per­son er dra­ebt, og tre er kom­met al­vor­ligt til ska­de i et sky­de­ri på en nat­klub i det syd­li­ge Tys­kland.

Der­u­d­over blev en po­li­ti­mand sår­et, in­den den for­mode­de ger­nings­mand blev dra­ebt.

– Un­der et sky­de­ri har en 34-årig mand om­kring klok­ken 4.30 på et disko­tek dra­ebt én og sår­et tre hårdt, skri­ver by­en Kon­stanz’ lo­kal­po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Man­den hand­le­de til­sy­ne­la­den­de ale­ne.

Po­li­ti­et ude­luk­ker iføl­ge fle­re me­di­er, at det var en ter­r­or­hand­ling.

FO­TO: KENNETH MEY­ER

Der er ik­ke me­get til­ba­ge af bus­sku­ret ef­ter mø­det med last­bi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.