Grøn Kon­cert ramt på ølsal­get

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Det regn­ful­de som­mer­vejr har sat sit pra­eg på an­tal­let af ga­e­ster ved årets Grøn Kon­cert.

De ot­te kon­cer­ter, der blev run­det af i går i Val­by­par­ken i Kø­ben­havn, har truk­ket om­kring 143.000 ga­e­ster.

Det er cir­ka 10.000 fa­er­re ga­e­ster sam­men­lig­net med sid­ste år.

Al­li­ge­vel er ar­ran­gø­ren, Mu­skel­svind­fon­den, til­freds.

Det usta­di­ge vejr har få­et ga­ester­ne til at hol­de igen med at kø­be is og fa­døl på kon­cert­plad­ser­ne.

Og det kom­mer til at kun­ne ma­er­kes, når bund­linj­en skal gø­res op se­ne­re på året.

– Det kom­mer til at på­vir­ke bund­linj­en ne­ga­tivt, men jeg tør ik­ke sa­et­te tal på, hvor me­get det bli­ver end­nu, si­ger Hen­rik Ib Jør­gen­sen.

Selv om ind­ta­eg­ter­ne fra sal­get skrum­per, er det dog ik­ke no­get, der får ar­ran­gø­ren til at ryste på ha­en­der­ne i for­hold til frem­ti­den.

Grøn Kon­cert ven­der til­ba­ge na­e­ste år, for­sik­rer di­rek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.