22-årig dra­eb­te hund og gra­ve­de den ned

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - Li­net­te

Da en hund bed en af va­er­ter­ne til en fest i Glams­b­jerg ved As­sens lør­dag nat, blev han så sur, at han valg­te at gø­re kort pro­ces med ka­e­le­dy­ret, der var fa­mi­li­ens egen hund.

– Det gi­ver ham an­led­ning til at hen­te en kniv og af­li­ve hun­den. Han går der­ef­ter ud og gra­ver den ned i en na­er­lig­gen­de skov, forta­el­ler vagt­chef ved Fyns Po­li­ti, Sø­ren Fre­de­rik­sen, der ik­ke ved, hvil­ken ty­pe hund, der er ta­le om.

Po­li­ti­et blev til­kaldt af nog­le af fest­del­ta­ger­ne, og den spon­ta­ne af­liv­ning fo­re­gik på en må­de, så pa­trulj­en, der tog ud og fandt den dra­eb­te hund, på ste­det rej­ste sig­tel­se for over­tra­e­del­se af dy­re­va­erns­lo­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.