Ban­de­le­der: Vi dyr­ker bro­der­ska­bet

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Loy­al to Fa­mi­li­as pra­esi­dent, Shu­aib ’She­bi’ Khan, be­kra­ef­ter via mail, at ban­den åb­ner i Sve­ri­ge.

– Som El Presi­den­te for bro­der­ska­bet LTF Den­mark og Swe­den kan jeg be­kra­ef­te, at vi åb­ner to af­de­lin­ger i Sve­ri­ge, som kan lo­ka­li­se­res i Mal­mø og Hels­ing­borg. År­sa­gen til den nye ud­vik­ling for vo­res bro­der­skab over de dan­ske gra­en­ser og ind til Sve­ri­ge fin­des i, at vi la­en­ge har haft et sta­er­kt be­kendt­skab til de per­so­ner, som vi nu va­el­ger at in­korpo­re­re i LTF, ef­ter­som vi fin­der dem va­er­di­ge. – Hvor­for er det i det he­le ta­get nød­ven­digt? nød­ven­digt. Jeg me­ner me­re, at det er na­tur­ligt, når li­ge­sin­de­de men­ne­sker fin­der hin­an­den i et fa­el­les­skab. – Det er po­li­tiets op­fat­tel­se, at LTF-re­la­te­re­de per­so­ner her i Kø­ben­havn del­ta­ger i af­pres­nings­for­søg og ban­de­kon­flikt. Hvad si­ger I til det?

– Det spørgs­mål må jeg la­de po­li­ti­et sva­re dig på, da det jo er dem, der har den­ne uhel­di­ge op­fat­tel­se. – Skal Sve­ri­ge fryg­te det sam­me, når I åb­ner der­ov­re?

– Nej, for vi er in­gen kri­mi­nel bande. Vi er et bro­der­skab, så vi åb­ner ik­ke af­de­lin­ger der for at dyr­ke kri­mi­na­li­tet, men for at dyr­ke vo­res bro­der­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.