Jeg kor­ser mig

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - J. Hart­mann Gl.Hol­me­gårds­vej 7 Hillerød

Che­fre­dak­tør Ka­ren Bro har spurgt om en tørkla­e­de-kla­edt pi­ge kan bli­ve op­la­e­ser på TV Avi­sen. Nej, det kan hun ik­ke, for der­med si­ger hun di­rek­te til se­er­ne, at hun er tro­en­de mus­lim, og den går ik­ke, da en tv-spe­a­ker skal va­e­re neut­ral

Jeg me­ner hel­ler ik­ke, at Ka­ren Bro – med al respekt for hen­des ar­ti­kel – kan tra­ek­ke trå­de til slut­spur­ten om li­ge­stil­ling i be­gyn­del­sen af tres­ser­ne.

Alt det er ryd­det af vej­en gen­nem halv­treds år , men det er det på­bud­te tørkla­e­de ik­ke. Vi ser jo hel­ler ik­ke no­gen ba­e­re kor­set om hal­sen el­ler en jø­disk ka­lot li­ge som, vi hel­ler ik­ke ser en ta­to­ve­ret hånd med tre sekstal­ler, sa­tans tegn. Des­u­den har vi fle­re smuk­ke pi­ger med an­den hud­far­ve end min, blandt an­dre Divya Das.

For­bin­del­sen mel­lem for­dom­me og li­ge­stil­ling har in­tet med hin­an­den at gø­re, for så ved jeg ik­ke, hvor vi en­der. Hvad så med kvin­de­li­ge po­li­ti­be­tjen­te el­ler sol­da­ter og bur­ka-kla­ed­te pa­e­da­go­ger i bør­ne­ha­ver el­ler for­kvin­den i Fol­ke­tin­get iført niqab? Und­skyld mig, men det vir­ker som, om vi lidt ef­ter lidt ba­re skal gi­ve slip på alt for at plea­se det re­li­gi­øse, som er sne­get ind i dag­lig­da­gen. Det kan jeg ik­ke ac­cep­te­re, for vi skal ik­ke gi­ve køb på dan­ske va­er­di-grun­dreg­ler. Men tag det ro­ligt Ka­ren Bro, det kom­mer ind ad bag­dø­ren, før vi ved af det. Jeg kor­ser mig. Christian Askov har­ce­le­rer over de man­ge, der op­fat­ter vej­bo­der­ne som et gra­tis tag selv bord. Tor­ben Skov kon­sta­te­rer, i lig­hed med de fle­ste an­dre dan­ske­re, at vej­r­g­u­der­ne i den grad har svig­tet os den­ne som­mer.

FO­TO:/RITZAU/JENS DRES­LING

FO­TO: OLE FRE­DE­RIK­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.