Anet­te skuf­fer fa­elt

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Erik Sø­ren­sen Hyl­destub Sy­dals

Ek­stra Bla­dets Ni­ck Sturm har 29. juli en knald­god af­slø­ring af kend­tes giv­ti­ge og let­tjen­te ek­straind­komst ved at vi­se kon­tra­fej i an­non­cer. Det er i dag na­e­sten umu­ligt at ta­en­de for en tv-ka­na­lu­den, at der ef­ter fem-seks mi­nut­ter duk­ker et kendt an­sigt op på ska­er­men for at gø­re dig op­ma­er­k­som på, hvor let det er at kom­me i den sy­ven­de him­mel, hvis du går ind på web XX og spil­ler med på an­non­cø­rens utal­li­ge må­der at for­møb­le di­ne pen­ge på.

Den va­er­ste af de ads­purg­te ken­dis­ser i ar­tik­ler er for mig An­net­te Hei­ck (AH), som ud­ta­ler, at hun ik­ke kan se, der skul­le va­e­re no­get galt i at med­vir­ke i en re­k­la­me for spil. ’Det er blot end­nu en ar­bejds­op­ga­ve’, ly­der det. ’ Jeg er sim­pelt hen så li­be­ral og kan slet ik­ke se, at det skul­le va­e­re pro­ble­ma­tisk’.

Jeg har al­tid haft et godt ind­tryk af AH og har al­drig tro­et, at hun er en glø­de­n­de re­pra­e­sen­tant for egois­men, som den li­be­ra­le re­ge­ring er et godt be­vis på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.