Skam jer, jord­ba­er­ty­ve

Ekstra Bladet - - NATIONEN! - Christian Askov Fre­dens­vej 18 Oks­bøl

Jord­ba­er­sa­e­so­nen er godt i gang – ja, den lak­ker fak­tisk mod en­den, og det be­ty­der at der sta­dig­va­ek er mas­ser af de rø­de og vels­ma­gen­de jord­ba­er til salg ved de man­ge må bo­der langs lan­de­ve­je­ne. Jeg har set fle­re der snup­per et par bak­ker – kig­ger sig om­kring – og fluks kø­rer va­ek. Og det min­der mig om den van­dre­hi­sto­rie, der igen og igen forta­el­les:

’En kø­ben­havnsk fa­mi­lie vend­te hjem fra en fe­rie ved Vester­ha­vet og for­tal­te be­gej­stret til ven­ner og be­kend­te: At ta­en­ke sig, de go­de jy­der sa­et­ter flot­te jord­ba­er ud til vej­en i der­til ind­ret­te­de små bo­der. Selv­be­tje­ning for­stås ! Og flin­ke som de jy­der nu en­gang er, så står der en ci­gar­kas­se ved jord­ba­er­re­ne med mønt­er i til selv­be­tje­ning. Jo, de har ta­enkt på det he­le, og­så på lidt hån­dø­re så vi selv kan kø­be pi­ske­flø­den. Det kal­der vi ga­est­fri­hed, og der­for ven­der vi og­så til­ba­ge til Ve­stjyl­land og det sto­re tagselv bord til na­e­ste år !

Ja så­ma­end – så er det sagt !

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.