Så­dan bli­ver du fri­vil­lig

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Dansk Fol­ke­hja­elp har ak­ti­vi­te­ter for ud­sat­te fa­mi­li­er he­le året rundt.

Or­ga­ni­sa­tio­nen yder blandt an­det fe­ri­e­hja­elp, ju­le­hja­elp og net­va­erk for en­som­me ae­l­dre. De­res ar­bej­de og ak­ti­vi­te­ter er dog be­tin­get af den­støt­te, de kan få.

Dansk Fol­ke­hja­elp by­der dig ger­ne vel­kom­men som Fol­ke­hja­el­per, hvis du som fri­vil­lig øn­sker at støt­te or­ga­ni­sa­tio­nen fast.

Or­ga­ni­sa­tio­nen hol­der dig ori­en­te­ret om de­res ar­bej­de via nyheds­mails.

Som Fol­ke­hja­el­per bli­ver du en del af Dansk Fol­ke­hja­elps fa­ste støt­ter – og der er man­ge ha­en­der, som ra­ek­ker ud ef­ter hja­elp, skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen på hjem­mesi­den www.fol­ke­hja­elp.dk.

Her kan du og­så kan fin­de me­re in­for­ma­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.