Max­sø solgt til spot­pris

Ekstra Bladet - - SPORT -

FC Nord­s­ja­el­land drøm­te om at sco­re kas­sen på An­dreas Max­sø, men tyr­ki­ske Os­man­lis­por får den tid­li­ge­re U21-lands­holds­spil­ler til spot­pris.

Hvor me­get tyr­ker­ne be­ta­ler, vil sport­s­chef Carsten V. Jen­sen ik­ke af­slø­re.Men det er ik­ke et be­løb, der kom­mer i na­er­he­den af som­me­rens an­dre salg af Ing­vart­sen og Lo­bot­ka.

– Det er in­gen ka­em­pe trans­fer. Langt­fra, sag­de FCN-sport­s­che­fen, der al­li­ge­vel gla­e­der sig over sal­get.

For et år si­den løb Max­søs kon­trakt ud, og han var ta­et på at smut­te trans­fer­frit. FCN fik for­la­en­get af­ta­len og får der­for trods alt en smu­le for ham nu.

Holdt vo­res ord

– Og så har vi og­så få­et et ek­stra år ud af ham. Uden hans ind­sats var vi ik­ke kom­met i slut­spil­let, og vi hav­de en af­ta­le om, at han skul­le vi­de­re den­ne som­mer.

– Han har selv haft et stort ord at skul­le ha­ve sagt i for­hold til, hvil­ken klub han skul­le til, og vi har holdt vo­res ord, sag­de Carsten V. Jen­sen, der kun­ne se un­ge Vi­ctor Nels­son spil­le en god kamp som Max­sø-af­lø­ser:

– Han har et ka­em­pe po­ten­ti­a­le og­så på den po­si­tion. Vi har mi­stet en do­mi­ne­ren­de fi­gur, men Nels­son går ind og over­ta­ger på frem­ra­gen­de vis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.