FER­RA­RI ER

Ekstra Bladet - - SPORT -

Mens Mer­ce­des-duo­en Bot­tas/Ha­milt­on ka­em­per li­ge så me­get mod hin­an­den, som de gør mod Fer­ra­ri, så er stra­te­gi­en fra ita­li­e­ner­ne åben­lyst en an­den:

Se­ba­sti­an Vet­tel skal vin­de VM, og Fer­ra­ri of­rer ger­ne Ki­mi Räik­kö­nen i pro­ces­sen.

Da Ha­milt­on i går fik lov at kø­re for­bi Bot­tas for at ta­ge kam­pen op med de to Fer­ra­ri­bi­ler i front, var jeg ik­ke syn­der­ligt over­be­vist om, at eng­la­en­de­ren hav­de i sin­de at la­de fin­nen få tred­je­plad­sen til­ba­ge, som tea­met el­lers be­or­dre­de.

Det slags hav­de vi ik­ke set Vet­tel gø­re for Räik­kö­nen, og det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om det bli­ver sport­s­mans­hip el­ler hja­el­pe­ryt­te­ri, der kom­mer til at af­gø­re VM.

K-Mag gi­ver ik­ke ved dø­re­ne, og det fik Hul­ken­berg at fø­le i går, og det kan en­de med at ef­ter­la­de en grim smag i mun­den på ty­ske­ren, hvis han skul­le va­el­ge at ta­ge Magnus­sen på or­det og sut­te på dan­ske­rens kug­ler.

Det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om det bli­ver sport­s­mans­hip el­ler hja­el­pe­ryt­te­ri, der kom­mer til at af­gø­re VM

LA­ES ME­RE NA­E­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.