Start­pla­ce­ring 10 – slut­pla­ce­ring 12

Ekstra Bladet - - SPORT - Start­pla­ce­ring 14 – gen­nem­før­te ik­ke Start­pla­ce­ring 12 – gen­nem­før­te ik­ke

En brøk­del hur­ti­ge­re end Magnus­sen i kva­len. Han var uhel­dig i be­gyn­del­sen af lø­bet i en kol­li­sion med Hul­ken­berg og kom ik­ke rig­tigt til­ba­ge her­fra, in­den han ud­gik med et løst hjul. Igen en su­per sta­erk kval, men fik straf­pla­ce­rin­ger p.g.a ny gear­kas­se. La­ve­de et sent pit­stop. Det kun­ne ha­ve va­e­ret en ge­ni­streg, men hju­let vil­le ik­ke på, og så end­te han i kamp med K-Mag. Det var jo et af de bed­re løb fra Jo­ly­on Pal­mer, selv om han slet ik­ke hav­de sam­me fart i sin Re­nault som team­kam­me­ra­ten Ni­co Hul­ken­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.