Sut mi­ne kug­ler

Ekstra Bladet - - SPORT -

Plud­se­lig af­brød Ni­co Hül­ken­berg TV3+'s sam­ta­le med Magnus­sen. Han lag­de en hånd på dan­ske­rens arm og sag­de, at han var den mest usport­s­li­ge kø­rer. Der­på sag­de dan­ske­ren: – Suck my balls, man. Det kan frit over­sa­et­tes til 'sut min kug­ler'.

– Han tu­der ba­re, lød end­nu en kommentar fra Magnu­sen.

Kon­tro­ver­sen kom ef­ter et op­he­det løb, hvor Hül­ken­berg var i ka­ram­bo­la­ge med beg­ge Haas-ra­ce­re.

Ir­ri­te­ren­de

Først bra­ge­de han ind i Ro­main Grosje­an, som se­ne­re måt­te ud­gå, og til sidst for­søg­te han at over­ha­le Magnus­sen, der for­sva­re­de sig. Det ko­ste­de dog en straf til dan­ske­ren, som han ik­ke var enig i.

– Det var ir­ri­te­ren­de at få straf­fen. Jeg sy­nes ik­ke, det er fair, si­ger Magnus­sen til Ek­stra Bla­det ef­ter lø­bet.

– Der er ik­ke en­gang kon­takt. Han hol­der ba­re på og bli­ver sendt på gra­es­set. Så­dan er det, og det vil ske igen, hvis han prø­ver igen, så en­der han sam­me sted.

Med straf­fen til sidst end­te Magnus­sen på 13. plad­sen i Un­garn.

FO­TO: TV3 SPORT

In­ter­viewet med Ke­vin Magnus­sen blev det helt sto­re sam­ta­le­em­ne ef­ter Un­garns Grand Prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.