SYV KAS­SER I ÉN KAMP Cor­ne­li­us amok

Ekstra Bladet - - SPORT -

Fem dan­ske an­gri­be­re score­de mål rundt om­kring i Eu­ro­pa, da de lør­dag spil­le­de test­kam­pe for de­res respek­ti­ve klub­ber.

An­dreas Cor­ne­li­us net­te­de he­le syv gan­ge, da Ata­lan­ta lør­dag be­sej­re­de schweizi­ske FC Ste­i­nach med he­le 18-0.

Mar­tin Brait­hwai­te fik hjem­me­ba­ne­de­but for sin nye en­gel­ske klub, Mid­dles­brough, og an­gri­be­ren hil­ste på hjem­me­ba­ne­pu­bli­kum­met ved at sco­re det før­ste af Mid­dles­broug­hs mål i 2-1sej­ren over Augs­burg. I an­den halv­leg var han ta­et på at bli­ve dob­belt målsco­rer, men stol­pen red­de­de ty­sker­ne.

Et an­det sted i Eng­land var en an­den dansk an­gri­ber og­så i må­l­hu­mør.

Fi­s­cher blev mat­chvin­der

In­den da­gens op­gør mel­lem Brent­ford og Cel­ta Vi­go hav­de Las­se Vi­be sco­ret tre mål i fem test­kam­pe for Brent­ford, og lør­dag var han igen på plet­ten.

Brent­ford vandt kam­pen 2-1, og des­u­den var Hen­rik Dals­gaard og An­dreas Bjel­land og­så med for Brent­ford, mens Pio­ne Si­sto var ene­ste dan­sker i Cel­ta Vi­gos star­top­stil­ling.

I Tys­kland kom Vik­tor Fi­s­cher ind for Mainz, og han blev mat­chvin­der i slut­mi­nut­ter­ne mod en­gel­ske Newcast­le, da han score­de til 2-1.

Han var ik­ke den ene­ste dan­ske mat­chvin­der lør­dag: Ni­co­lai Jør­gen­sen score­de sej­rs­må­let til 1-0 for sin hol­land­ske klub Fey­eno­ord, som vandt over span­ske Re­al So­cie­dad. Der var ik­ke hård mod­stand, men syv mål er sta­dig op­sigtsva­ek­ken­de.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.