Blu­me mis­se­de me­dalj­en

ØV: OL-guld­vin­de­ren blev en skuf­fen­de num­mer fi­re på 50 me­ter fri ved VM

Ekstra Bladet - - SPORT - STE­FAN CHRI­STEN­SEN Ste­fan.Chri­sten­sen@eb.dk

Per­nil­le Blu­me mis­se­de i af­tes chan­cen for at få den an­den me­dal­je ved VM i svøm­ning på lang­ba­ne i Bu­da­pe­st i Un­garn. End­da i fa­vo­rit­di­sci­pli­nen 50 me­ter fri.

Hun svøm­me­de i ti­den 24.00 se­kun­der i den di­sci­plin, hvor hun sid­ste som­mer sen­sa­tio­nelt vandt OLguld i ti­den 24.07.

Og den dan­ske svøm­me­stjer­ne var blot tre hund­re­de­de­le af et se­kund fra at vin­de bronze.

Ti­den rak­te ik­ke til me­dal­je, men var dog god nok til at va­e­re dansk re­kord på di­stan­cen og alt­så og­så bed­re end hen­des egen vin­der­tid fra OL-tri­um­fen.

AE­r­ger­lig af­slut­ning

Al­li­ge­vel var hun ik­ke til­freds ef­ter fi­na­len.

– Det er ae­r­ger­ligt. Jeg er glad for, at jeg svøm­me­de hur­ti­ge­re, end jeg har svøm­met før, men det er al­li­ge­vel ae­r­ger­ligt, sag­de Per­nil­le Blu­me til TV2 Sport.

Den 23-åri­ge svøm­mer vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret un­der 24 se­kun­der.

– Jeg hav­de hå­bet, at jeg kun­ne gø­re det hur­ti­ge­re, end jeg har gjort før, og det er jeg glad for, at jeg kun­ne, men jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret ne­de på 23, lød det ef­ter fi­na­len.

Jeg er glad for, at jeg svøm­me­de hur­ti­ge­re, end jeg har svøm­met før, men det er al­li­ge­vel ae­r­ger­ligt

Den sven­ske stor­fa­vo­rit Sa­rah Sjö­ström vandt som for­ven­tet guld, mens Ra­no­mi Kro­mowid­jo­jo fra Hol­land og ame­ri­ka­ne­ren Si­mo­ne Ma­nu­el tog sig af sølv og bronze.

Per­nil­le Blu­me vandt sin før­ste me­dal­je ved et VM på lang­ba­ne fre­dag, da hun sik­re­de sig bronze på 100 me­ter fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.