Må­l­kon­gen Sø­ren An­der­sen

Ekstra Bladet - - SPORT -

I an­den run­de i Superligaen kom­mer AaB på be­søg hos Vi­borg i, hvad der skul­le se­ne­re skul­le ud­vik­le sig til at bli­ve en re­gu­la­er yd­my­gel­se af hjem­me­hol­det tak­ket va­e­re en fly­ven­de Sø­ren An­der­sen. Ho­ved­per­so­nen brin­ger nord­jy­der­ne i front ef­ter 17. mi­nut­ter, og ud­byg­ger fø­rin­gen kort før pau­sen til 2-0. AaB's må­l­ra­ev er dog langt fra fa­er­dig, og sco­rer yder­li­ge­re tre gan­ge, hvil­ket brin­ger stil­lin­gen op på 0-5 til AaB. Fle­re mål i op­gø­ret kom­mer der ik­ke, og der­med er det en kends­ger­ning, at en spil­ler for før­ste gang i Superligaen sco­rer fem mål i sam­me kamp.

Så­dan gik det: Sø­ren An­der­sen spil­le­de i AaB til 1998, hvor­ef­ter tu­ren gik til Bri­stol Ci­ty, hvor han var i et år. I 1999 vend­te han hjem til Dan­mark na­er­me­re be­teg­net OB. Her blev det til to sa­e­so­ner, før tu­ren gik til AGF, hvor han slut­te­de kar­ri­e­ren i 2003. Den dan­ske mål­slu­ger for­må­e­de at få 12 A-land­skam­pe på CV'et.

20.30 (G) Golf: Vi­a­sat Golf Card

2017 21.00 Golf: Fe­her­ty - Ha­le Irwin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.