Es­b­jerg mod af­grun­den

Ekstra Bladet - - SPORT - JAKOB FUNCH

I Su­per­liga­ens tred­je spil­ler­un­de ga­e­ster Es­b­jerg Søn­derjyskE, hvor ve­stjy­der­ne skal ret­te op på den ma­re­ridts­start de har få­et på saesonen med to ne­der­lag i de to før­ste kam­pe. Det skul­le dog bli­ve end­nu va­er­re for de blå­stri­be­de. Hen­rik Bød­ker fin­der vej til net­ma­sker­ne ef­ter 18 mi­nut­ter for hjem­me­hol­det, og 20 mi­nut­ter se­ne­re er det Ola­fur Sku­la­son, der bra­ger bol­den i kas­sen til 2-0. Blot tre mi­nut­ter se­ne­re er det Kenneth Fa­bri­ci­us, der gør det on­de ved Es­b­jerg. Kam­pen en­der 3-0 til Søn­derjyskE i en kamp, hvor der al­drig for al­vor er rig­tig tvivl om ud­fal­det.

Så­dan gik det: Es­b­jerg og tra­e­ner Ove Pe­der­sen fik al­drig rig­tig ret­tet op på den dår­li­ge start i Superligaen, og end­te på en skuf­fen­de 12. plads. Der­med blev det til en tur i 1. di­vi­sion sam­men med Ran­ders. Søn­derjyske hav­ne­de på 7. plad­sen, mens FC Kø­ben­havn hen­te­de guld til ho­ved­sta­den. Da­me N'Doye blev sa­e­so­nens top­sco­rer med he­le 25 fuld­tra­ef­fe­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.