Seks te­e­na­ge­re fa­engs­let for at tram­pe på rø­ve­ri-of­fers an­sigt

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - DAVID ATTARDO daat@eb.dk

Ef­ter fle­re ugers ef­ter­forsk­ning lyk­ke­des det tirs­dag at an­hol­de seks un­ge ma­end og dren­ge, og i går blev de va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge.

De seks per­so­ner er mista­enkt for at stå bag et sa­er­de­les groft rø­ve­ri og over­fald 25. sep­tem­ber på Ama­gert­orv midt i Kø­ben­havn.

Det op­ly­ser Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Of­fe­ret var i fa­erd med at ha­e­ve pen­ge ved en ha­e­veau­to­mat, da de seks ger­nings­ma­end frarø­ve­de of­fe­ret de pen­ge, han net­op hav­de ha­e­vet og over­faldt ham med slag og spark, li­ge­som fle­re af ger­nings­ma­en­de­ne hop­pe­de op og tram­pe­de of­fe­ret i an­sig­tet. I før­ste om­gang slap ger­nings­ma­en­de­ne va­ek og ud­byt­tet blev kort ef­ter om­sat til bur­ge­re, skri­ver po­li­ti­et.

Go­de vi­deo-op­ta­gel­ser

Ger­nings­ma­en­de­ne blev ik­ke i før­ste om­gang an­holdt, men po­li­ti­et har nu ved hja­elp af vi­deo­over­våg­ning lyk­ke­des med at an­hol­de de seks sig­te­de.

– Kø­ben­havns Po­li­ti slog tirs­dag for­mid­dag til mod fle­re adres­ser på Kø­ben­havns Ves­tegn og an­holdt en grup­pe un­ge ma­end i al­de­ren 17-18 år, skri­ver po­li­ti­et

Al­le de seks ma­end er nu sig­tet for rø­ve­ri og vold af sa­er­lig rå, brutal og far­lig ka­rak­ter. Beg­ge sig­tel­ser har en straf­fe­ram­me på op til 6 års fa­engsel. (Straf­fe­lovens § 288, stk. 1 og 245, stk. 1).

Sam­ti­dig be­skri­ver po­li­ti­et, at de har så godt vi­deo­ma­te­ri­a­le af over­fal­det, at de kan gen­ken­de ger­nings­ma­en­de­ne og ad­skil­le hver en­kelt slag og spark fra hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.