Trump i IQ-dyst

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

USA's pra­esi­dent, Do­nald Trump, har skabt nye spa­en­din­ger i for­hol­det til uden­rigs­mi­ni­ster Rex Til­ler­son.

Det har han øjen­syn­ligt gjort ved at ud­for­dre sin top-diplo­mat til en in­tel­li­gensprø­ve-test.

Trump frem­sat­te ud­for­drin­gen i et in­ter­view med For­bes Ma­ga­zi­ne. Her blev han blev bedt om kom­men­te­re ryg­ter om, at Til­ler­son skul­le ha­ve kaldt Trump for ’en idi­ot’ tid­li­ge­re på som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.