Ma­li, 31 år og fra Van­lø­se

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Der står tors­dag på ka­len­de­ren, hvis man er no­gen­lun­de op­da­te­ret. Men for nog­le står der må­ske ’lil­le fre­dag’ på pro­gram­met og en lang we­e­kend med fest. Da­gens Si­de 9-pi­ge veks­ler lidt mel­lem at va­e­re so­fa­kar­tof­fel og dan­se­gul­vets dron­ning.

– Jeg er lidt af beg­ge de­le. Jeg el­sker at fe­ste, men jeg kan og­så godt li­de ba­re at slap­pe af på so­fa­en i we­e­ken­den. Det kom­mer an på så me­get.

Men når den så står på fest, er la­e­kre Ma­li ik­ke et se­kund i tvivl om, hvil­ket te­ma en fest hos hen­de kun­ne ha­ve – og her er glit­ter og bling ob­liga­to­risk.

– Hvis jeg selv skul­le ar­ran­ge­re en fest, skul­le te­ma­et va­e­re Hol­lywood! Ba­re for­di jeg el­sker glit­ter og gla­mour. Og der skul­le selv­føl­ge­lig og­så va­e­re min ynd­lings­drink, som er vod­ka med blå Boo­ster.

Drøm­mer om glit­ter-fest Jeg el­sker glit­ter og gla­mour!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.