KLAPJAGT PÅ COOP

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - TEG­NING: JØR­GEN BITSCH

Un­der over­skrif­ten ' Coops dob­belt­moral' går en af Jy­de­pot­tens la­e­se­re ba­na­nas over det sto­re strids­spørgs­mål i Jyl­land for øje­blik­ket – om Coop må prom­ove­re gift­fri fø­de­va­rer i Samvir­ke. Et frem­stød, der som be­kendt har få­et land­bru­get på ko­ge­punk­tet.

Nu hå­ner la­e­se­ren Coops blad for sam­ti­dig at brin­ge fle­re helsi­des-an­non­cer for vin og spi­ri­tus.

Dét er hel­ler ik­ke spe­ci­elt sundt, på­står den­ne Jør­gen Sø­ren­sen fra Bra­brand.

Ka­e­re Jør­gen, prøv med en dob­belt gin og to­nic! Du er da gå­et helt fra snøv­sen.

Ét er, at det for­stok­ke­de land­brug er i pa­nik, for­di fle­re og fle­re fo­re­tra­ek­ker gift­fri grønt­sa­ger og kød fra dyr, der har det ba­re no­gen­lun­de. Det er na­tur­lig­vis ik­ke nemt for bøn­der­ne at va­e­re så topbø­ve­de.

Men her­fra og til at an­gri­be for­bru­gero­p­lys­ning om livs­nød­ven­dig­he­der in­den for for­frisk­nin­ger er jo helt til he­st.

Spi­ri­tus­an­non­cer er no­get af det mest be­ro­li­gen­de god­nat-la­es­ning, vi ken­der her ved Stam­bor­det. Slyn­gelstu­en har mod­ta­get et nødråb fra en ’She­bi’, som så ger­ne vil bli­ve her lidt la­en­ge­re.

FO­TO: /RITZAU/MOR­TEN LANGKILDE

Hvad skal vi ha­ve i glas­set na­e­ste uge?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.