SF LEGER VI­DE­RE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

’SF vil hol­de fol­ke­af­stem­ning om le­ga­li­se­ring af can­na­bis i Kø­ben­havn', med­del­er en over­skrift på en pres­se­med­del­el­se fra par­ti­et.

Ja­men, så går ti­den da med det? Det ly­der sør­me sjovt, SF!

Det vil gan­ske vist va­e­re ulov­ligt at la­ve fri hash i Kø­ben­havn, uan­set hvad bor­ger­ne stem­mer. Og der er ik­ke fler­tal i Fol­ke­tin­get for at gø­re det lov­ligt.

Men SF le­ver jo i sin egen fan­ta­si­ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.