Rets­ge­ne­ti­ker­ne le­der ef­ter dna-spor Sav­tak­ker kan faelde Mad­sen

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Den sav, som dyk­ke­re i ons­dags hen­te­de op fra hav­bun­den i Kø­ge Bugt i det sam­me om­rå­de, hvor Kim Walls par­te­re­de krop, hen­des tøj samt en kniv blev fun­det, bli­ver nu mi­nu­tiøst un­der­søgt af kri­mi­nal­tek­ni­ke­re og rets­me­di­ci­ne­re.

Det er vig­tigt for opkla­rin­gen af ubåds-mysteriet, om sa­ven er brugt til par­te­rin­gen af Kim Walls lig, og om sa­ven kan knyt­tes til Pe­ter Mad­sen, ubå­den el­ler hans va­er­k­sted på Refsha­leø­en.

Først og frem­mest skal rets­ge­ne­ti­ker­ne le­de ef­ter dna-spor på sa­ven i form af blod, va­ev og knog­le­re­ster fra Kim Wall. Men da sa­ven har lig­get to må­ne­der i saltvand, bli­ver det sva­ert at fin­de dna.

Må­ske dna i sav­tak­ker­ne

Iføl­ge rets­me­di­ci­ner og vi­ce­stats-ob­du­cent Pe­ter Thi­is Knudsen er det ’li­det sand-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.