Pri­stjek

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

Bil, bus, tog, fly el­ler no­get helt fem­te. Mu­lig­he­der­ne er ef­ter­hån­den man­ge, når man vil fra et sted i det dan­ske kon­ge­ri­ge til et an­det. Uan­set om du skal be­sø­ge fa­mi­lie i den an­den en­de af lan­det, på til­tra­engt fe­rie va­ek fra det na­e­re og vel­kend­te el­ler no­get helt tred­je, har Ek­stra Bla­det un­der­søgt, hvor­dan du mest tjept og skån­somt for øko­no­mi­en kom­mer land og ri­ge rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.