DET FO­RE­TRA­EK­KER DAN­SKER­NE

Bri­an og Bet­ti­na Kjeld­berg, 49 og 51 år og fra Bil­lund

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

– Vi fo­re­tra­ek­ker at ta­ge bi­len, men vi har fak­tisk net­op ta­get to­get til Kø­ben­havn, for­di det var bil­ligst. Det kun­ne sim­pelt hen ik­ke sva­re sig at ta­ge bi­len den­ne gang, for­di vi kun skul­le to af sted. Blandt an­det på grund ud­gif­ter­ne til par­ke­ring. Men når vi har va­e­ret fi­re i bi­len, har det va­e­ret for dyrt at ta­ge to­get.

– Hvad er vig­tigst for jer: pris, kom­fort, rej­se­tid el­ler no­get fjer­de?

– Pri­ma­ert pri­sen, men det er af­gjort mest be­ha­ge­ligt og hur­tigst at kø­re i tog. Det vil­le vi fo­re­tra­ek­ke, hvis pri­sen var me­re af­stemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.