Aman­da An­der­sen, 18 år og fra Gladsaxe

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

– Hvis jeg skal uover­sku­e­ligt langt va­ek, fo­re­tra­ek­ker jeg bi­len – un­der den for­ud­sa­et­ning, at jeg har en chauf­før. Så kan jeg sove og slap­pe af, og så er det i øv­rigt og­så lidt let­te­re. Hvis det er på kor­te­re stra­ek­nin­ger, fo­re­tra­ek­ker jeg to­get.

– Hvad er vig­tigst for dig: pris, kom­fort, rej­se­tid el­ler no­get fjer­de?

– For mig hand­ler det om, hvor­vidt jeg kan nå det, jeg skal, til ti­den. Pri­sen be­ty­der ik­ke så me­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.