Shila Pour­dey­la­mi, 20 år og fra Gladsaxe

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET -

– Jeg fo­re­tra­ek­ker tog el­ler fly. Det kom­mer vir­ke­lig an på, om jeg har travlt el­ler ej. Tu­ren med tog el­ler fly ko­ster om­trent det sam­me, og så er fly­et jo at fo­re­tra­ek­ke.

– Hvad er vig­tigst for dig: pris, kom­fort, rej­se­tid el­ler no­get fjer­de?

– Det er klart rej­se­ti­den. Pri­sen be­ty­der min­dre, men det hand­ler og­så om, at jeg sja­el­dent rej­ser langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.